Il·luminació LCD del telèfon IP

Com vam informar fa uns mesos, s’està portant a terme la migració del servei de telefonia analògica cap al servei de telefonia sobre IP (VoIP) al campus terrassa, que ens oferirà noves prestacions dins el servei de comunicacions unificades de la UPC, UPCconnect.

El terminal del qual es disposarà serà un dispositiu GRANDSTREAM de la serie GPX16xx.

Aquest terminal te unes configuracions per defecte, les quals podem modificar en funció de les nostres preferències i/o necessitats i criteris de sostenibilitat.

Una d’elles es la il·luminació de la pantalla LCD d’informació del telèfon, la qual per defecte està constantment il·luminada a un nivell predefinit.

Per poder variar la lluminositat del nostre telèfon IP Grandstream GPX16xx, hem de seguir els següents passos:

T'expliquem en què hem treballat l'any 2016

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2016.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, no podem deixar de fer accions de millora.

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2016:

Aquestes actuacions responen a la necessitat d’actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

Evolució projecte d'implantació de veu IP al Campus i formació (30/nov/16)

La propera setmana (del 21 al 23/nov) es du a terme la tercera fase (TR45 i TR4) de la migració del servei de telefonia analògica cap al servei de telefonia sobre IP (VoIP), UPCconnect. Aquesta actuació, en diferents fases la farem per a tot el Campus Terrassa, i s'emmarca en un projecte global UPC liderat per la Direcció TIC. El projecte contempla el canvi tecnològic, i ens aportarà noves funcionalitats d'usuari, alhora que un estalvi de costos per l'eliminació de les centraletes Ibercom.

Pàgines