T'expliquem en què hem treballat l'any 2023

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels Serveis TIC de Terrassa (SICT) durant l'any 2023.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, destaquem a continuació les principals accions de millora.

Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei.

 

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2023:

Aquestes actuacions responen a la necessitat de docència tan presencial com híbrida o remota, i a l'atenció a l'usuari per facilitar tan el treball presencial com el teletreball.

Al mateix temps, també hem seguit treballant en l'actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, cabines de discos, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

 

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• Millores a les aules informàtiques 

 • Amb el cofinançament del Pla d'inversions TIC de la UPC, es renoven 110 PCs (TR1: 52 PCs, TR5: 42 PCs, TR8: 16 PCs). Es troba en curs el lliurament i/o la licitació.
 • S'implanta un nou sistema per monitoritzar l'ús del programari instal·lat a les aules informàtiques i aules docents (aquest sistema forma part d'un projecte UPC).

• Millora de les aules i sales 

 • Solució tecnològica per al nou seminari (ex-reprografia) del TR5
 • Nova unitat mòbil de portàtils (20 portàtils de gamming) al Fablab. La unitat estarà a disposició de tot el professorat amb docència al TR1.

• Laboratoris:

 • Es renoven els PCs de 6 laboratoris docents de la FOOT
 • S'instal·la el programari lliure eLabftw, una llibreta electrònica per a laboratoris. Aquest sistema és ja usat ara per part d'un laboratori, i es troba en proves en 4 més.

• Recerca

 • Revisió i ampliació dels serveis bàsics oferts de forma universal a la recerca a  la UPC-Terrassa
 • S'instal·la un orquestrador de tasques de càlcul amb SLURM
 • S'incorporen al CPD diversos equips de càlcul amb GPUs (administrats o no per part dels serveis TIC).

• Infraestructura de xarxes i servidors

 • Xarxa wifi: instal·len 6 noves antenes WIFI per reforçar la cobertura inalàmbrica a la FOOT, CD6, Gaia i BCT.
 • Projecte de millora de l'ample de banda de la xarxa troncal de Campus per ampliar de 1Gbps a 10Gps els enllaços entre els edificis TR10 i TR1-1, TR2-1, TR4, TR45, TR6-1, TR7-1, TR11-2, i TR30. En vies d'instal·lació del nou equipament.
 • Actualització del servidor de gestió i monitorització de la xarxa del Campus.
 • Renovació i ampliació de la cabina central d'emmagatzemament

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

 • Evolutiu del Registre d'activitat clínica de la FOOT/CUV
 • Desenvolupament col·laboratiu i implantació d'un aplicatiu de gestió d'horaris per a diferents escoles/facultats de la UPC i integració amb els sistemes institucionals de gestió acadèmica.
 • Aplicatiu de gestió de les assignatures "no sincronitzades" d'Atenea: tutories, pràctiques empresa
 • Actualització del sistema mapes.terrassa

 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

 • S'implanta el sistema TurnItOn per que l'usuari pugui engegar i aturar la seva estació de treball remotament.
 • Implantació d'una nova eina institucional de gestió de compres

 

En l'àmbit del suport Audiovisual:

 • Renovació del servei d'autoenregistrament de vídeos

 

Principals serveis que oferim:

 

Principals indicadors de serveis de l'any 2023:

 • Aules Informàtiques:
  • ESEIAAT: 16 aules, 74 programes, 391 PCs, usats pel 66,6% de l’alumnat
  • FOOT: 2 aules, 23 programes, 37 PCs, usats pel 76,4% de l’alumnat
  • BCT: 1 aula, 21 PCs
 • Aules docents: 80 (PC, projector, opcionalment: càmera, àudio )
 • Servidors: 24 físics, 191 virtuals
 • Repositoris: 3,6 TB usats
 • Dispositius de xarxa: 339
 • Tiquets atesos: 2.208
 • Compres: 280
 • Analítica Web: 28 Sites, 503.654 sessions
 • Producció audiovisual: 39 vídeos enregistrats
 • Actes/jornades/congressos atesos: 28

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2024.