T'expliquem en què hem treballat l'any 2017

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2017.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, hem de fer accions de millora.

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2017:

Aquestes actuacions responen a la necessitat d’actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, cabines de discos, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

Aquest any 2017, el context de fusió d’Escoles i creació d’UTGs ha seguit orientant molts projectes i esforços. Els canvis organitzatius han afectat en els sistemes d'informació (propis i externs), procediments, espais, equips, etc.

 

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• Instal·lació de terminals telefònics a les aules dels edificis TR1 i TR2 per facilitar l’accés del professor a l’ajuda de tècnics o de consergeria, en cas que fos necessari. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte d’unificació d’infraestructures TIC derivada de la fusió d’escoles.

• Es crea l’”aula de Disseny” a l’aula TR2-0.17 (ESEIAAT), amb 21 nous equips d’altes prestacions gràfiques, i programari adient.

• Es renova i amplia l'equipament de l'aula informàtica 2 de la FOOT, a l'edifici TR8.

• Nova aula informàtica TR5-PC2 (ESEIAAT), traslladant els 21 equips de l’actual aula TR2-0.17 cap a l’aula TR5-PC2. Es retiren els PCs de l’antiga aula de CAD-TR45.

• Millores a les aules de l'edifici TR5 (ESEIAAT):

 • Afegir monitors, teclats i ratolí amb cable (sistema menys flexible però més robust i econòmic que l’inalàmbric) a les aules de teoria.
 • Posar nous monitors TFT a l’aula TR5-PC7 i TR5-PC8.

nuvol.terrassa: núvol d'emmagatzemament privat del Campus – s'amplia l'espai de disc per atendre el creixement de la demanda del servei. [articles anteriors]

• S'inicia la col·laboració entre personal tècnic de Laboratoris i TIC per simplificar la gestió de laboratoris docents.

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Evolució de la  Intranet de l'ESEIAAT: Ordre de matrícula, Consulta d'horaris lectius i "el meu horari", Pràctiques externes, Oferta de places d'outgoing, Assignació d'especialitat GREFI.

• Actualització general de la intranet de la FOOT.

• Nou mòdul de Registre de l'activitat clínica (intranet FOOT).

• Noves webs (genweb) de la FOOT: Formació contínua i Premi optometrista de l'any.

• Noves webs/intranets específiques: Concurs de fotònica, Morpheos.

• Renovació de l'aplicatiu extern de gestió clínica del Centre Universitari de la Visió (CUV) - OpenVisió. I desenvolupament intern de protocols específics d'òptica.

• Implantació d'un sistema de gestió de torns per a l'atenció a usuari de gestió acadèmica de l'ESEIAAT.

 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

• En el marc del projecte de migració dels dominis de correu electrònic departamentals (i de grups de recerca) cap al sistema de correu corporatiu, es migra el domini del departament MF.

• Es finalitza el projecte de migració del sistema de telefonia cap a IP (afecta als usuaris dels edificis TR1, TR2, TR3, TR5 i TR6).[articles anteriors]

• Es renoven 79 antenes WIFI del Campus (dins projecte global UPC).

• Iniciatives en relació al servei de Suport – contacte directe amb l’usuari:

 • Concentració del personal de Suport presencial a l’edifici TR10, excepte 1 persona ubicada a la FOOT.
 • Fer més homogènia, tan la infraestructura com la gestió, de les aules docents, informàtiques i estacions de treball.
 • Reforçar l’atenció telefònica amb l’ATIC
 • Potenciar les intervencions remotes
 • Incorporar automatismes (inventariat dinàmic, etc.)

• S'inicia la migració de diverses impressores a una xarxa privada, com a mesura de protecció.

•  Per remodelació d'espais, es duen a terme els trasllats del personal de l'àrea acadèmica, àrea de promoció, àrea de suport a departaments, i Departament de Matemàtiques.

 

En l'àmbit del suport Audiovisual:

• Es millora la qualitat de l'àudio dels vídeos produits i de les retransmissions dels actes en directe.

• El suport a retransmissions o actes institucionals, així com a videoconferències H.323 o web es detalla a continuació:

 • Jornades i events - World Space Week 17, Creative lab, Seguretat vial, Moto elèctrica, Innovació en ensenyament, Amber , MdT17, Fòrum empreses, Conferència de la meteoròloga de la NASA Keri Bean, Speed recruitment 17, Conferència Kazuya Yoshida, Jornada digitalització d’automoció STA 4.0,  Congreso del agua y sostenibilidad, Hack health 17, Networking Talent day, Jornada de contactologia, Jornada de montures.
 • Actes institucionals - Actes de graduació de l'ESEIAAT i del Diploma Ciència, Tecnologia i Societat, Inauguracions de curs, Certificació energètica, acte CEI, Portes obertes, Plans acollida.
 • Sessions d'informació i formació - Asada Mesh, Excel·lència a l'enginyeria, Món laboral enginyers industrials, Veu sobre IP, Alcon, Suport a junta d'escola ESEIAAT (enregistrament àudio x 4).
 •  Multiconferències - Universitat AVANS Nl, UPC sobre nou sistema de matrícula, gestió acadèmica, gestió econòmica i assemblea PAS.
 • Cursos a distància - Alkatex, Servei desenvolupament professional.
 • Defenses - Tesis, Treballs final especialitat via videoconferència (8).
 • Vídeos per a docència (19) (a plató), SICT-thinstation, Solar Campus, EcoRacing.

 

I finalment, en l'àmbit de renovació d'equipament,

Les inversions executades són les següents:

 • Adquisició de 21 PCs amb altes prestacions gràfiques a l'ESEIAAT (edifici TR2).
 • Adquisició de 30 discos SSD per millorar el rendiment d'equips d'aules i sales de l'ESEIAAT, així com 40 nous monitors.
 • Renovació i ampliació de l'aula informàtica 2 de la FOOT.
 • 4 projectors per a aules dels edificis TR5 i TR8.
 • Renovació de 26 PCs del personal d'administració.
 • Ampliació de la cabina central d'emmagatzemament.
 • Nou servidor "delegat de zona" d'aules.
 • Renovació d'un servidor de la granja "XEN".
 • Renovació del cablejat de xarxa del departament d'Enginyeria Elèctrica.
 • Renovació per obsolescència de 11 equips de comunicacions d'accés (switchos) per als edificis TR2, TR5, TR6, TR7 i TR9.
 • Millora de la robustesa del sistema de comunicacions amb la incorporació d'equips RPS (fonts d'alimentació redundants) per a armaris de comunicacions dels edificis TR4-2,TR5-2, TR11-CD6 i TR8, diferencials rearmables en diversos espais de comunicacions, i 1 nou SAI per a l'espai TR1-1.

 

Catàleg de serveis :

Principals indicadors de serveis de l'any 2017:

 • Infraestructura: 3.950 nodes actius , 250 dispositius de xarxa, 21 servidors físics comuns i 81 servidors virtuals, 380 PCs en aules informàtiques.
 • Sistemes d'informació: 302,965 visites a webs i aplicatius web, 7 aplicatius web/mòduls de nova creació
 • Audiovisuals: 503 h videoconferència/webconference, 84 vídeos enregistrats, 122 vídeos de competències transversals d'estudiants
 • Atenció a l'usuari: 2.237 consultes o peticions ateses

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2018.