Sessió especial: Solidworks 2023

Des de començaments d'aquest curs, estem rebent molts tiquets demanant ajuda amb la instal·lació del Solidworks 2023 als equips personals dels estudiants. Per això hem pensat que podem fer una sessió especial on qualsevol estudiant que tingui problemes, pugui venir amb el seu portàtil.

Sessió especial: Solidworks 2023

El proper divendres, dia 29 de setembre, de 13 a 15h tenim reservada l'aula 0.12 del TR1.

Coses a tenir en compte abans de la sessió:

Retirada d'equips de comunicacions obsolets

Continuant amb la nostra política i sensibilització per l'estalvi energètic i el medi ambient, portem des de l'any 2022 fent una neteja de connexions de xarxa que durant un temps mínim de 6 mesos no s’han fet servir. Així, s'han desconnectat i retirat aquestes connexions en desús dels armaris de comunicacions. Això ens ha permès eliminar 6 equips de comunicacions que és l'equivalent a un total de 240 connexions.

Aquesta actuació ens ha permès fer una reducció de consum total de 7 KWh per dia, o el que és el mateix d'uns 2.555 KWh a l'any.

També es redueix el temps de manteniment i el cost associat a aquests equips, ja que al ser retirats estalviem el cost anual del seu manteniment.

Alhora que seguim amb les tasques d'optimització de recursos de xarxa, ara també estem iniciant la detecció de totes aquelles línies de telèfon inactives, per tal de donar-les de baixa (prèvia validació amb els seus responsables).

Doble factor d’autenticació per entrar als entorns de treball de Google

Com a mesura de ciberseguretat, a finals de maig caldrà fer servir el doble factor d'autenticació també per accedir als entorns de treball de Google, inclòs el correu electrònic. Aquest codi s'haurà d'introduir addicionalment a les credencials habituals. Et recomanem configurar i aplicar el doble factor al més aviat possible.

Com activar-lo als comptes personals(obriu en una finestra nova)

Autoenregistrament de vídeos - renovació i reobertura del servei

La Biblioteca i els Serveis TIC del Campus Terrassa ofereixen el servei d'autoenregistrament, amb nou equipament i un procediment molt més senzill, després d'uns mesos d'interrupció.  

Es tracta d'un servei, adreçat al PDI/PAS i estudiantat del Campus Terrassa, on de manera completament autònoma, l'usuari pot enregistrar-se per tal que un professor pugui avaluar-li determinades competències genèriques, en especial la comunicació oral, o vulgui autoavaluar-se fent una simulació de la defensa del seu treball acadèmic, entre d'altres usos. La disponibilitat del vídeo resultant és immediata.

Pàgines