Google Workspace, Meet: l'organitzador pot finalitzar la reunió per tots els participants

Meet: l'organitzador pot finalitzar la reunió per tots els participants

Recentment, Google ha introduït canvis a la seva plataforma de videoconferències Google Meet. Això, ha provocat una sèrie de problemes als esdeveniments programats, com les classes que s’han programat de manera recursiva cada cert període de temps.

El canvi mostra dues opcions: “Surt de la trucada” o “Finalitza la trucada”. Si l’amfitrió tria “Finalitza la trucada”, la sessió es tanca per tothom i l’opció d’accés ràpid es desactiva. Això provocarà que a la pròxima vegada que es faci servir el mateix enllaç de Google Meet, no hi haurà assistents convidats i calgui acceptar individualment la seva entrada.

Per tal d’evitar-ho cal tornar a activar l'opció d’accés ràpid. L'opció es pot trobar editant l’esdeveniment al calendari, al camp amb l’adreça de la sessió de Meet amb l'opció “Canviar configuració de conferència”

T'expliquem en què hem treballat l'any 2020

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2020.

La pandèmia que estem vivint ens ha modificat de forma significativa l'agenda d'actuacions de l'any, orientant la nostra tasca cap a la creació de nous serveis i infraestructures, i alhora intensificant els serveis d'accés remot o híbrid, tot mantenint al mateix temps el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari.

Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei.

 

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2020:

Ravada CT

RAVADA: Virtualització d’escriptoris UPC

Ravada és un nou sistema de virtualització d’escriptoris que ens permet utilitzar software quan no podem instal·lar-lo en el nostre maquinari, crear entorns segur per les practiques o centralitzar els escriptoris del PDI/PAS.

Aquestes són algunes de les possibilitats que ens ofereix aquest nou model d’escriptoris virtualitzats dissenyat per la UPC.

Essent accessible via web, només cal instal·lar el client Ravada.

Al Campus de Terrassa hem instal·lat una versió en les nostres plataformes on ara mateix s’estan impartint 2 assignatures amb entorns securitzats Linux i hi son disponibles les imatges dels aularis.

Pàgines