T'expliquem en què hem treballat l'any 2018

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2018.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, destaquem a continuació les principals accions de millora.

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2018:

Aquestes actuacions responen a la necessitat d’actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, cabines de discos, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• Millora de les infraestructures de les aules docents de l'ESEIAAT per agilitzar la logística d'inici de classe. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte d’unificació d’infraestructures TIC, així com en el projecte de millora de l'aula docent. [+info]

• La imatge dels equips de les aules informàtiques (sistema operatiu i programari instal·lat) creix en tamany, motiu pel qual es fa necessari millorar tan el desplegament, com la pròpia imatge i el temps d'engegada dels equips:

  • Es millora el sistema de desplegament d'imatges en els PCs de les aules informàtiques optimitzant el sistema actual (FOG), i es realitza una prova pilot d'un nou sistema més flexible (OpenGnSys).
  • Per rebaixar el temps d'engegada dels PCs, entre d'altres mesures s'incorporen discos SSD (a les estacions del professor a l'aula, i a algunes aules informàtiques).
  • Es crea una nova imatge partint de zero (ESEIAAT), per optimitzar-ne el rendiment. [+info]
  • A banda, s'habilita un sistema de notificació més àgil de malfuncionament d'equips [+info], i d'informació sobre el contingut/novetat de la imatge. [+info]

Novetats de programari docent a les aules informàtiques: Hypermill (CAM), Creative Cloud (Disseny) , ANSA (CAE) , LightWorks (soft edició de video), Visual Studio Code (Programació) , Node.JS (programció) , TexStudio (Latex), Sentilo (Smartcities, en servidor virtual), entre d'altres. [+info]

Imatge Linux per a les aules informàtiques de l'ESEIAAT (VirtualBOX). S'ha incorporat en pilot una màquina virtual amb sistema operatiu Linux i el programari següent: OpenFoam, ParaFoam, Paraview, Gmsh, Python, Numpy, Ffmpeg, Gnuplot, Code::blocks, Openmpi, Octave, Scilab, WxMaxima, SalomeMeca, Xflr5, Code Saturne,Helyx OS, Spyder, Xmgrace, Librecad, geogebra(web). [+info]

Altres aules informàtiques:

  • Nova imatge per a l'ARE de la biblioteca.
  • Millores en els equips del diploma senior.  

• En relació als laboratoris docents:

  • Es du a terme el manteniment anual dels laboratoris docents de la FOOT.
  • Es du a terme una col·laboració per usar el sistema d'imatges de PCs de les aules del Campus en els laboratoris Schneider, alguns laboratoris del DEEL, i el laboratori de robòtica d'ESAII .

nuvol.terrassa: núvol d'emmagatzemament privat del Campus – s'amplia l'espai de disc per atendre el creixement de la demanda del servei [articles anteriors], i es millora la funcionalitat d'edició on-line.

• Es renova el servei de càlcul (orientat a Matlab) mitjançant una col·laboració amb el grup de recerca LEAM. Al 2018 es completa la fase pilot.

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Evolució de la  Intranet de l'ESEIAAT amb nous mòduls o funcionalitats: Horaris d'assignatures, d'espais i d'examens (inclou activitats especials i reserves puntuals). Mapes de disponibilitat de PCs de les aules informàtiques (també amb visualització des de pantalles informatives) [+info]. Espai de debat.

• Evolució de la intranet de la FOOT amb nous mòduls o funcionalitats: Horaris d'assignatures i d'espais. Mapes de disponibilitat de PCs de les aules informàtiques [+info].

• Incorporació del Diploma Sènior al campus virtual Atenea.

• Posada en funcionament del sistema de ticketing DemanaUPC per a la FOOT.

• Aplicatiu extern de gestió clínica del Centre Universitari de la Visió (CUV) - OpenVisió: desenvolupament intern de la primera família de protocols específics d'òptica.

• Desenvolupament de la botiga electrònica ESEIAAT per al cobrament electrònic dels cursos d'estiu, cursos específics i inscripcions a l'acte de graduació.

• Extensió de la metodologia de treball DevOps.

• Captura automatitzada d'un conjunt d'indicadors de SICT.