Novetats aules ESEIAAT curs 2018-2019

Per a aquest curs 2018-2019 hem introduït algunes novetats a les aules de la ESEIAAT en la línea del projecte de la millora de l'aula docent.

Com cada curs,  hem renovat 6 projectors: a les aules 2.3 del TR5, auditori 1 i auditori 2 del TR6, 1.08, 2.07 i 0.15 (IKEA) del TR1.

L'objectiu principal del conjunt d'acccions d'aquest estiu ha estat simplificar l'accés als recursos TIC de l'aula, evitant el pas del professorat per les consergeries per demanar el comandament del projector de l'aula en el cas de l'edifici TR1 i la clau del moble del pc en el cas de l'edifici TR5.   

Juntament amb el Servei d'Obres i Manteniment hem instal·lat un interruptor d'encesa i apagada del projector a totes les aules (tant docents com informàtiques) del TR1, aquest es troba situat o bé al costat del pc del professor o bé a una zona propera al quadre elèctric de l'aula.

D'altre banda, a l'edifici TR5 ja teniem instal·lat un comandament de paret a les aules docents motiu pel qual hem optat simplement per a treure el pc, telèfon IP i selector de video del moble i deixar-ho al damunt de la taula del professor tal i com està també al TR1. Hi ha algunes excepcions on no ha estat possible (per la distribució de l'aula etc..) treure el pc del moble motiu pel qual hem optat per no treure'l i deixar-lo obert per ara, aquestes son els 4 seminaris, 2 auditoris i l'aula 2.5. Això és una millora que també contribueix a una millor ergonomia per a la manipulació de l'equipament tant de l'usuari com dels tècnics.

A més a les aules informàtiques del TR5 hem instal·lat també un interruptor per a l'encesa i apagada del projector per tal d'evitar recollir la clau del moble a les consergeries.

Per últim hem etiquetat tots els selectors de video i telèfons IP per tal de facilitar-ne l'ús.