T'expliquem en què hem treballat l'any 2019

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2019.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, destaquem a continuació les principals accions de millora.

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2019:

Aquestes actuacions responen a la necessitat d’actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, cabines de discos, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• Millora de les infraestructures de les aules docents de l'ESEIAAT en el marc del projecte plurianual de millora de l'aula docent. [+info]

 • Agilitzar l'arrencada de l'equip gràcies a la incorporació de discos SSD a tots els PCs de les aules docents.
 • Migrar del sistema Virtualwork al sistema d'imatge tradicional de PC d’aula. Els principals avantatges són l'accés amb l'usuari-password de les intranets de la UPC, i més facilitats per projectar vídeos.
 • Millora de la infraestructura de 5 aules (TR1-115, 123, 201, 202 i TR5-3.7), reubicant pantalles centrals cap als laterals, incorporant pantalles de projecció elèctriques de format 16x10, i millorant les enceses dels llums frontals.
 • S'adapta l'aplicatiu de petició de software per a les aules, per atendre una demanda del professorat: Sol·licitar al PDI quin soft necessita al PC de l'aula docent de l'ESEIAAT i de la FOOT.

• Millores a les aules informàtiques

 • Amb el cofinançament del Pla d'inversions TIC de la UPC, es renoven els 62 PCs de les aules informàtiques PC5 i PC6 de l'ESEIAAT.
 • Es crea una nova aula informàtica (24h) amb 13 equips (no nous) a l'edifici TR10.
 • Es millora el sistema de desplegament d'imatges en els PCs de les aules informàtiques substituint el sistema actual (FOG), per un nou sistema més flexible (OpenGnSys) i més estès a la UPC.
 • S'adapta la infraestructura i el sistema per poder dur a terme els desplegaments d'imatges amb una reducció significativa de temps.
 • Per rebaixar el temps d'engegada dels PCs, entre d'altres mesures s'incorporen discos SSD (a les estacions del professor a l'aula, i a algunes aules informàtiques).

• Renovació del sistema de software virtualitzat, Virtualwork (l'aula al núvol). Hem posat en marxa la nova granja basada en Citrix WorkSpace que ens permet publicar gairebé qualsevol aplicació per a ús docent o de recerca. L'usuari la pot tener disponible des de qualsevol dispositiu i a qualsevol hora i lloc. [+info]

RepoCT: S'ha posat en marxa un nou accés web a les unitats de xarxa de Windows que estan a disposició de la comunitat d'usuaris del campus de Terrassa (repositoris Radi i Ct-aules). Aquest nou accés suposa una actualització i millora de la forma d'accedir a traves de web als repositoris. Està basat en programari lliure owncloud i substitueix l'obsolet IntegraTUM.[+info]

• Es renova el sistema de còpies de seguretat. Hem actualitzat el sistema amb 2 cabines de discos redudants de 120TB, a diferents ubicacions físiques dins el campus, i el software necessari per fer-ho. El software escollit ha estat Bareos, un sistema opensource escalable que permet control d'usuaris, cadascún d'ells amb àrees de servidors específiques, i la possibilitat de recuperar backup per part d'usuaris amb privilegis elevats.[+info]

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Evolució de la  Intranet de l'ESEIAAT amb nous mòduls o funcionalitats: Evolutiu del mòdul d'horaris i censos. Nou aplicatiu de baremació de vocals per als tribunals de TFEs.

• Evolució de la intranet de la FOOT amb nous mòduls o funcionalitats: Evolutiu del mòdul d'horaris i ordre de matrícula.

• Posar en explotació a l’ESEIAAT la borsa de pràctiques en empresa i a la FOOT la borsa d’ocupació “FOOT laboral”. Aquestes 2 borses són instàncies d’una mateixa aplicació web de desenvolupament propi. L’aplicació oferta vacants de feina i pràctiques remunerades i facilita a les empreses la cerca de candidats.[+info]

• Desenvolupament del sistema de Registre d'activitat clínica (RAC) per al recull i validació de l'activitat clínica de l'estudiantat la FOOT.

• S'adapta i tradueix l'aplicatiu de concursos per acollir el concurs Futuróptico, que consisteix en la resolució de 4 casos clínics per part d'estudiants de grau i postgrau d'òptica i optometria d'universitats espanyoles.

• Evolució de la botiga eCommerce per al cobrament electrònic dels cursos d'estiu, cursos específics, targetes del pàrking. Inscripcions a l'acte de graduació d'ESEIAAT i FOOT. Millora del flux i control d'inscripció i assistència.

• Extensió de la metodologia de treball DevOps. Als Serveis Informàtics del Campus de Terrassa ja fa temps que venim aplicant la cultura DevOps en els nostres processos de desenvolupament de programari. Aquests canvis de metodologies ens estan permetent desenvolupar programari de major qualitat a major velocitat.   [+info]

 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

• Es renoven 28 estacions de treball i 15 monitors del personal d'administració i serveis.

• Es migra diverses impressores a una xarxa privada, com a mesura de protecció.

• Per remodelació d'espais, es reinstal·la la xarxa d'una part de l'edifici Gaia, i es duen a terme els trasllats del professorat (PCs i telèfons IP) de l'àrea d'aeronàutica.

• Instal·lació de PCs als nous espais compartits de treball del departament d'òptica i optometria.

• Instal·lació de PCs als nous espais del Centre universitari de la visió.

• Actualització global de les estacions de treball del departament d'organització d'empresa.

• Adaptació del servei de compres TIC a la nova normativa de contractació pública.

• Es reforça la cobertura wifi d'espais del departament de química a l'edifici TR1.

• Ampliació del cabal de xarxa de l'enllaç entre Terrassa i Barcelona, passant de 1 Gbps a 10 Gbps, i configuració dels automatismes d'activació de l'enllaç secundari (de 1 Gbps).

 

En l'àmbit del suport Audiovisual:

• Consolidació del servei transversal UPC de producció audiovisual (Camins, Terrassa i ICE) [+info]

• Participació en el projecte Videoteca UPC.

• Millora del format dels vídeos Mediatic.

• Elaboració dels vídeos del MOOC 5G i Mobilitat urbana.

• Suport a retransmissions o actes institucionals, així com a videoconferències H.323 o web.

 

I finalment, en l'àmbit de renovació d'equipament,

Les inversions executades són les següents:

 • Adquisició de 62 PCs per a la renovació de l'aula informàtica TR5-PC56.
 • Adquisició de 103 discos SSD per millorar el rendiment d'equips d'aules docents i aules informàtiques de l'ESEIAAT
 • 11 projectors per a aules dels edificis TR1, TR5 i TR8.
 • Renovació de 25 PCs i 15 monitors del personal d'administració i direcció.
 • Adquisició de 2 cabines de discos per a backup.
 • Renovació d'un servidor de la granja "XEN" i del servidor del sistema d'accessos.
 • Adquisició de 2 noves càmeres de vídeo d'alta definició.
 • Renovació del cablejat de xarxa de part de l'edifici Gaia.
 • Renovació per obsolescència de 7 equips de comunicacions d'accés (switch) per als edificis TR1, TR8 i TR10.
 • Millora de la cobertura wifi amb 2 noves antenes a l'edifici TR1.
 • Millora de la robustesa del sistema de comunicacions amb la incorporació d'equips RPS (fonts d'alimentació redundants) per a armaris de comunicacions dels edificis TR9 i TR14, i diferencials rearmables en diversos espais de comunicacions.

 

Catàleg de serveis :

Principals indicadors de serveis de l'any 2019:

 • Infraestructura: 4.056 nodes actius , 285 dispositius de xarxa, 23 servidors físics comuns i 139 servidors virtuals, 395 PCs en aules informàtiques i 62 PCs en aules convencionals.
 • 103 paquets de programari instal·lats a les aules.
 • el 83,3% dels estudiants usa les aules informàtiques.
 • 3 repositoris de fitxers amb 3.2TB utilitzats (el 39,4% de la capacitat total).
 • Sistemes d'informació: 485.447 visites a webs i aplicatius web, 43 aplicatius web/mòduls en explotació
 • Audiovisuals: 150 h videoconferència-web, 42 vídeos enregistrats, 40 vídeos de competències transversals d'estudiants
 • Atenció a l'usuari: 1.840 consultes o peticions ateses

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2020.