EL BACKUP - GRAN OBLIDAT, EL NOSTRE MILLOR AMIC

El backup ha estat sempre el gran ignorat pels usuaris en el món informàtic, tot i que es un dels pilars fonamentals per poder gaudir d'un sistema de dades robust i segur.

Amb els anys i les noves tecnologies l'espai en disc ha crescut exponencialment. Gairebé ningú s'enrecorda que fa 25 anys podiem portar totes les nostres dades digitals en un disquete de 3.5".

Ara ens és gairebé impossible tenir totes les nostres dades digitals en un disc dur portàtil de 1TB.

Si a nivell usuari ens resulta evident el creixement, som capaços d'imaginar-nos el creixement que deu haver tingut el sistema de dades empresarial?

Abans teniem 2 o 3 servidors físics, autentics monstres que podien ocupar una paret, a un centre de dades.

Avui dia podem tenir-ne al voltant de 100, virtualitzats o físics a un armari de 120cms.

                        

Però, d'on salimenten tots aquests servidors: correu, dades, webs, videos, fotografies, ... ? De grans cabines de discos amb capacitats superiors als 50TB.

Algú ha pensat alguna vegada que passaria si la sala on estan ubicats aquests discos patís un incident greu? Inundació, foc, ensorrament de l'edifici ...?

Ara hi haurà algú alarmat ... doncs no cal que ho esteu. Per això tenim els sistemes de backup, que salvaguarden les nostres dades cada nit per tal que puguem anar a descansar tranquils i tornar a l'endemà a treballar sense preocupació per les nostres dades.

De la mateixa forma que els disquets de 3.5" van ser substituits pels pendrives USB, els sistemes de backup en cinta magnètica originals, han esdevingut lents i obsolets i han estat substituits per cabines de discos, més lentes que les d'explotació diaria, pero amb molta més capacitat.

                                                     

 

Els backups avui dia els fem en grans cabines de discos amb 100TB o més de capacitat.

Per tenir una idea de la importància d'un sistema de backup actualitzat i adecuat al temps podem fer una extrapolació simple del nivell de modificació de les dades diaries.

Si tenim un volum de dades de 30TB, diàriament es fan modificacións al voltant del 2%, uns 0.6TB, en un mes els nostres backups inicials de 30TB han crescut fins als 48TB. Per poder grantir-nos recuperar les nostres dades de fins a 30 dies abans.

Aquest volum de dades necessita un temps per enmagatzemar-se, en cinta magnètica aquest 30TB podien supossar més de 4 setmanes d'escriptura continua. Amb els nous sistemes de backup en disc aquest mateix volum el podem guardar en només 5 dies.

Per tant l'actualització d'un sistema de backup a discos és una de les necessitats més importants per la nostra seguretat de dades i la seva importància no para de creixer cada día en el món actual.

En el nostre cas hem actualitzat el sistema amb 2 cabines redudants de 120TB, a diferents ubicacions físiques dins el campus, i el software necessari per fer-ho. El software escollit ha estat Bareos, un sistema opensource escalable que permet control d'usuaris, cadascún d'ells amb àrees de servidors específiques, i la possibilitat de recuperar backup per part d'usuaris amb privilegis elevats.