Vols realitzar pràctiques professionals? Estàs buscant la millor empresa per fer-les?

El passat 8 d’abril de 2019 es va posar en explotació a l’ESEIAAT la borsa de pràctiques en empresa i a la FOOT la borsa d’ocupació “FOOT laboral”.

Aquestes 2 borses són instàncies d’una mateixa aplicació web desenvolupada pels serveis informàtics de la UPC a Terrassa. L’aplicació oferta vacants de feina i pràctiques remunerades i facilita a les empreses la cerca de candidats.

Els candidats si es registren i pengen el seu currículum poden cercar ofertes. Les empreses registrades a la borsa poden consultar els perfils i currículums dels candidats i posar-se en contacte amb ells. Les empreses només poden fer ús de les dades per oferir pràctiques professionals o un contracte laboral.

A FOOTlaboral els candidats poden ser estudiants UPC o candidats externs. En canvi, a la borsa de pràctiques en empresa de l’ESEIAAT només poden accedir els estudiants del centre que compleixen els requisits acadèmics per realitzar pràctiques professionals.

Després de més d’un mes en marxa, a data 15 de maig de 2019, a l’ESEIAAT s’han publicat 225 ofertes i la FOOT 72. Com es pot veure en el gràfic circular, a l’ESEIAAT els àmbits on es sol·liciten més estudiants per fer pràctiques són: enginyeria industrial, elèctric i electrònica. I com es pot veure al gràfic de barres, a la FOOT s’ofereixen vacants sobretot a Barcelona però també a la resta de províncies de l’estat.

Àmbits sol·licitats a les vacants

Províncies de les vacants que s'han ofertat