equips de comunicacions

Retirada d'equips de comunicacions obsolets

Continuant amb la nostra política i sensibilització per l'estalvi energètic i el medi ambient, portem des de l'any 2022 fent una neteja de connexions de xarxa que durant un temps mínim de 6 mesos no s’han fet servir. Així, s'han desconnectat i retirat aquestes connexions en desús dels armaris de comunicacions. Això ens ha permès eliminar 6 equips de comunicacions que és l'equivalent a un total de 240 connexions.

Aquesta actuació ens ha permès fer una reducció de consum total de 7 KWh per dia, o el que és el mateix d'uns 2.555 KWh a l'any.

També es redueix el temps de manteniment i el cost associat a aquests equips, ja que al ser retirats estalviem el cost anual del seu manteniment.

Alhora que seguim amb les tasques d'optimització de recursos de xarxa, ara també estem iniciant la detecció de totes aquelles línies de telèfon inactives, per tal de donar-les de baixa (prèvia validació amb els seus responsables).

Subscriure a RSS - equips de comunicacions