T'expliquem en què hem treballat l'any 2020

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2020.

La pandèmia que estem vivint ens ha modificat de forma significativa l'agenda d'actuacions de l'any, orientant la nostra tasca cap a la creació de nous serveis i infraestructures, i alhora intensificant els serveis d'accés remot o híbrid, tot mantenint al mateix temps el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari.

Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei.

 

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2020:

Aquestes actuacions responen a la necessitat de docència híbrida o remota, i a l'atenció a l'usuari per facilitar el teletreball. Al mateix temps, també hem seguit treballant en l'actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, cabines de discos, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

 

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• Millora de les infraestructures de les aules de l'ESEIAAT orientades a facilitar la docència híbrida

 • Instal·lació d'equipament a les aules, càmeres (amb possibilitat de capturar la pissarra), sistemes de microfonia i sistemes d'àudio. Totes les aules (74) docents i informàtiques compten amb càmera, i les 25 aules més grans compten amb àudio integrat [ consulta l’equipament de l’aula ]
 • Funcionalitats principals: [+info] :  "aula híbrida" (videoconferència on el PDI i/o els alumnes estan en remot), "aula cinema" (PDI remot i alumnes a l'aula física), "aula virtual" (el PDI local i els alumnes remots) o "auto-enregistrament" (enregistrament auto-gestionat).

 

• Millora de les infraestructures d'aules i auditoris de la FOOT orientades a facilitar la docència híbrida

 • Instal·lació de càmeres i d'equips de microfonia i àudio a la sala d'audicions i a l'auditori Joan Salvadó.
 • Instal·lació d'equips compactes de videoconferència a l'aula de màsters i a la sala d'auto-enregistrament.
 • Instal·lació de l'"aula virtual" (on el PDI es troba en local i els alumnes en remot)

 

• Millores a les aules informàtiques

 • Amb el cofinançament del Pla d'inversions TIC de la UPC, es renoven els 21 PCs i 21 monitors de l'aula informàtica 0.12 de l'edifici TR1.
 • S'engega el nou servei PcRemot, que consiteix en connectar-se remotament a un ordinador lliure de l'aula informàtica, i executar allà qualsevol programa instal·lat.[+info]. Aquest servei està obert a tothom, i especialment indicat per a ús de programari llicenciat (sense versió estudiant), ús de programari amb grans requeriments 3D (no virtualitzable) i per a usuaris que no disposin d'equips personals potents.

 

Nou servei  RAVADA (en pilot) consisteix en connectar-se remotament a un escriptori virtual i executar al servidor qualsevol programa instal·lat. [+info]. Actualment els catàlegs de VMs disponibles són la imatge de l'aula de l'ESEIAAT, la de la FOOT, i diversos catàlegs amb sistema Linux demanats per PDI de diverses assignatures.

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Evolució de la  Intranet de l'ESEIAAT amb nous mòduls o funcionalitats: Fase1 del mòdul de precompromisos d'outgoings

• Evolució de la intranet de la FOOT amb nous mòduls o funcionalitats: Evolutiu del mòdul d'horaris.

• Evolutiu de la borsa de pràctiques en empresa per a diferents escoles de la UPC. L’aplicació oferta vacants de feina i pràctiques remunerades i facilita a les empreses la cerca de candidats.[+info]

• Desenvolupament del sistema UPCtrack, iniciativa de la UTGCT que consisteix en recollir mitjançant un codi QR, les ubicacions per on passa l’usuari amb l'objectiu d'identificar els contactes propers a una persona COVID-positiva, per recomanar el seu confinament i trencar la cadena de contagis. Es pretén alhora evitar el confinament de grups sencers. Aquest mateix sistema serà també adoptat per dues escoles més de la UPC.

• S'engega el nou portal de serveis la la Unitat transversal de gestió del Campus Terrassa (UTGCT). El portal és un "genweb" amb orientació a serveis, amb cerques àgils, notificacions, indicadors, i una àmplia descripció d'espais, recursos i reserves.

• Adaptar Processos i Sistemes d'informació al nou Pla d'estudis GOO 2020 (Inici 2020/Q1)

 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

• S'intensifica l'ús d'eines de control remot dels equips per donar suport a la configuració del teletreball.

• Es renoven 15 PCs de sobretaula i portàtils del personal d'administració i de direcció.

• Es migra diverses impressores a una xarxa privada, com a mesura de protecció.

• Es du a terme la migració del correu electrònic corporatiu (@upc.edu) cap a GMail (projecte UPC)

• Es finalitza la migració dels subdominis propis departamentals cap a GMail

• S'inicia la migració del sistema propi de llistes de distribució de correu cap al sistema corporatiu myList

• S'instal·la una nova antena WIFI per millorar la cobertura a l'edifici TR1.

• S'instal·len antenes d'exterior per donar cobertura wifi a la zona de la pista poliesportiva.

• S'engega el projecte de millora de l'ample de banda de la xarxa troncal de Campus per ampliar de 1Gbps a 10Gps els enllaços entre els edificis TR10-TR1 i TR10-TR5.

 

En l'àmbit del suport Audiovisual:

• Migració del Portal MediaTerrassa cap al nou portal corporatiu de vídeos Zonavideo

• Sessions on-line internes de formació del professorat en l'ús de la nova tecnologia instal·lada a l'aula, o d'altres eines.

• Creació de vídeos de suport en l'ús d'eines per a la docència remota i d'eines per a l'edició de continguts.

• Suport a retransmissions de sessions, events o actes institucionals, en format 100% on-line

• Actualització de la plataforma pròpia de videoconferència-web (A. Connect)

 

I finalment, en l'àmbit de renovació d'equipament,

Les inversions executades són les següents:

 • Adquisició de 21 PCs i 21 monitors per a la renovació de l'aula informàtica TR1-011.
 • Renovació de 15 PCs sobretaula/portàtils del personal d'administració i direcció.
 • Renovació d'un servidor de la granja "XEN".
 • Adquisició i instal·lació de 36 càmeres, 2 equips avançats de microfonia-àudio, i  2 equips compactes de videoconferència per a docència híbrida.
 • Des/2020 adquisició i contractació de 30 càmeres, 10 conjunts d'equipament microfonia i altaveurs, 1 projector i 5 equips compactes de videoconferència per a docència híbrida.
 • Concurs del projecte de millora de la xarxa troncal de Campus (10 Gbps de TR10 a TR1 i TR5).
 • Millora de la cobertura wifi amb 1 nova antena a l'edifici TR1 (aula 1.06).
 • Millora de la robustesa del sistema de comunicacions amb la incorporació d'equips RPS (fonts d'alimentació redundants) per a armaris de comunicacions de l'edifici TR8 , i nous SAIs per als edificis TR14 i TR30.
 • Inversions en múltiples equips individuals per al PDI i PAS: auriculars bluetooth, webcams, i tauletes.

 

Catàleg de serveis :

Principals indicadors de serveis de l'any 2020:

 • Infraestructura: 4.000 nodes actius , 281 dispositius de xarxa, 23 servidors físics comuns i 163 servidors virtuals, 395 PCs en aules informàtiques i 103 PCs en aules convencionals.
 • 69 paquets de programari instal·lats a les aules.
 • el 25,89% dels estudiants usa les aules informàtiques (el 2020-1 majoritàriament de forma remota).
 • 3 repositoris de fitxers amb 3.5TB utilitzats (el 42,5% de la capacitat total).
 • Sistemes d'informació: 533.858 visites a webs i aplicatius web, 37 aplicatius web/mòduls en explotació
 • Atenció a l'usuari: 1.920 consultes o peticions ateses

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2021.