T'expliquem en què hem treballat l'any 2022

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels Serveis TIC de Terrassa (SICT) durant l'any 2022.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, destaquem a continuació les principals accions de millora.

Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei.

 

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2022:

Aquestes actuacions responen a la necessitat de docència tan presencial com híbrida o remota, i a l'atenció a l'usuari per facilitar tan el treball presencial com el teletreball.

Al mateix temps, també hem seguit treballant en l'actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, cabines de discos, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

 

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• Millora de les aules i sales de l'ESEIAAT i de la FOOT

 • Projecte de millora de l'ample de banda de la xarxa troncal de Campus per ampliar de 1Gbps a 10Gps els enllaços entre els edificis TR10-TR8 i TR10-TR11, principalment a les zones d'espais docents.
 • Millora tecnològica de les sales de conferències dels edificis TR1 i TR5, la sala CreativeLab, l'Exposala i la sala TR5-118.

 

• Millores a les aules informàtiques

 • Amb el cofinançament del Pla d'inversions TIC de la UPC, es renoven els 73 PCs.
 • Es fa més sostenible i s'amplia el servei PcRemot, que consiteix en connectar-se remotament a un ordinador lliure de l'aula informàtica, i executar allà qualsevol programa instal·lat.[+info]. Amb aquesta actuació, els ordinadors de les aules informàtiques no han d'estar 24h engegats ja que es poden engegar remotament.
 • Nova eina (programari lliure) Veyon, que permet reproduir l'escriptori del professor en els ordinadors dels estudiants. El sistema també té altres funcionalitats, com executar programes o obrir pàgines web a tots els PCs, capturar l'escriptori d'un estudiant, etc.

 

• Laboratoris:

 • S'instal·la l'equipament als nous espais del Centre Universitari de la Visió a Diagonal-BCN
 • Es renoven els PCs de 7 laboratoris docents de la FOOT
 • Es duu a terme una renovació, principalment de l'equipament de comunicacions del departament d'ESAII, així com un sanejament del rack de comunicacions.

 

• Es consolida amb nova infraestructura el servei  RAVADA. Consisteix en connectar-se remotament a un escriptori virtual executar al servidor qualsevol programa instal·lat. [+info]. Actualment els catàlegs de VMs disponibles són la imatge de l'aula de l'ESEIAAT, la de la FOOT, i diversos catàlegs amb sistema Linux i sistema windows demanats per PDI de diverses assignatures i projectes.

Xarxa wifi: instal·len 30 noves antenes WIFI per reforçar la cobertura inalàmbrica.

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Eines de suport als processos de Qualitat de l'ESEIAAT

• Evolució de la intranet de la FOOT : Actualització del mòdul d'ordre de matrícula, i evolutiu del Registre d'activitat clínica

• Desenvolupament col·laboratiu de la 1a fase d'un aplicatiu de gestió d'horaris per a diferents escoles/facultats de la UPC i integració amb els sistemes institucionals de gestió acadèmica.

• Evolutiu de la Borsa de convenis de cooperació educativa.

• Desenvolupament d'un lloc web a mida per al projecte europeu TARDIS

• En vies d'implantació d'una nova eina institucional de gestió de compres

 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

• S'intensifica l'ús d'eines de control remot dels equips per donar suport a l'estació de treball, ja sigui intracampus com de teletreball.

• En l'àmbit de la seguretat:

 • Es finalitza la migració de les estacions de treball del PDI i PAS a rang enrutat 
 • S'actualiza el sistema de diverses estacions de treball en el marc de la campanya institucional de renovació de sistemes obsolets.
 • Es reforça el repositori Owncloud de Terrassa amb un 3er nivell de còpia de seguretat off-line.

 

En l'àmbit del suport Audiovisual:

• Elaboració de 67 vídeos de suport a la docència, events, i promocionals.

• Suport a retransmissions de 35 sessions, events o actes institucionals, en format híbrid o 100% on-line

• Millora tecnològica de l'auditori Joan Salvadó

 

Principals serveis que oferim:

 

Principals indicadors de serveis de l'any 2022:

 • Aules Informàtiques:
  • ESEIAAT: 16 aules, 79 programes, 349 PCs, usats pel 71,6% de l’alumnat
  • FOOT: 2 aules, 17 programes, 37 PCs, usats pel 72,8% de l’alumnat
  • BCT: 1 aula, 21 PCs
 • Aules docents: 66 (PC, projector, opcionalment: càmera, àudio )
 • Servidors: 24 físics, 176 virtuals
 • Repositoris: 3,7 TB usats
 • Dispositius de xarxa: 330
 • Tiquets atesos: 2.357
 • Compres: 230
 • Analítica Web: 28 Sites, 806.038 sessions
 • Producció audiovisual: 67 vídeos enregistrats
 • Actes/jornades/congressos atesos: 35

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2023.