T'expliquem en què hem treballat l'any 2016

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2016.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, no podem deixar de fer accions de millora.

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2016:

Aquestes actuacions responen a la necessitat d’actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

Aquest any 2016 però, el context de fusió d’Escoles i creació d’UTG ha orientat molts projectes i esforços, que seguiran vius el proper any. Els canvis organitzatius han afectat en els SI (propis i externs), procediments, espais, equips, etc.

 

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

• S'actualitzen les aules informàtiques al sistema operatiu Win10, es treballa una "imatge" bàsica única de PC d'aula al Campus, i alhora s'actualitza la versió del sistema central de "imatges" (FOG) .

• Reestructuració de les aules informàtiques de la FOOT, i actualització d'equips de laboratoris docents i de recerca de FOOT, DOO i CUV.

• Posada en marxa del nou nou Laboratori de Màster i Doctorat de Fotònica (0.66)

VirtualWork (sistema d'aplicatius virtualitzats del Campus). S'ofereix el servei als estudiants a l’estiu. Aquest servei permet l’execució de programari d’ús habitual d’aules sense haver de tenir-ho instal·lat ni de disposar de cap fitxer de llicència, només accedint al portal d’aplicacions virtualitzades i executant directament el  programa des de qualsevol dispositiu i lloc. També s'inicia un pilot de virtualització d'aplicatius de CAD [articles anteriors]

nuvol.terrassa: núvol d'emmagatzemament privat del Campus – s’estén el seu ús més enllà dels grups de recerca amb requeriments de confidencialitat, s'amplia a tota la comunitat del PDI/PAS del Campus. [articles anteriors]

 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Nova Intranet de l'ESEIAAT. Enllaç a funcionalitats de les intranets antigues i funcionalitats noves: Ordre de matrícula, Horaris, Cens electoral, Pràctiques externes i Outgoing.

Borsa de convenis de cooperació educativa: Unificació a una instància única de Borses de les antigues ETSEIAT i EET.

• Actualització de les webs de la FOOT, CUV i màster MUCOV..

• Mòdul de Tutories a la intranet de la FOOT

• Fase 2 de l'extensió de l'aplicatiu ReservaRecursos de Terrassa a altres Unitats de la UPC.

• Web congrés Legionella 2017

• SomDoc Fase 5 – Millores a l'aplicatiu d’arxiu del SOMCT.

 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

• Implantació d’una eina de tiquets (OsTickets) al Servei d'Atenció a l'Usuari de l'ESEIAAT. El pilot es consolida en servei per progressivament estendre’l a altres àrees de l’administració. També es defineix un model de servei que serà adoptat per altres Unitats de la UPC.

• Es defineix i s’inicia el projecte de migració dels dominis de correu electrònic departamentals (i de grups de recerca) cap al sistema de correu corporatiu (es migren 6 dominis d’un total de 25).

• Es defineix i s’inicia el projecte de migració del sistema de telefonia cap a IP (es migren els edificis TR1 i TR5 (parcialment), TR4, TR45, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11 i TR30).[articles anteriors]

• Es consolida l'inventariat semi-automatitzat d'equips TIC d'aules i PAS.

En l'àmbit del suport Audiovisual:

• Es publica el nou MOOC “ELI”, “El lenguaje de la ingeniería”, orientat a futurs estudiants d’enginyeries. Participen en aquest MOOC professors d’ESEIAAT i de l’ETSCCCP, s’engega el juny/16 i es presenta al congrés FIE 2016.

• Suport a retransmissions o actes institucionals, així com a videoconferències H.323 o web:

 • Jornades - Seguretat vial, Moto elèctrica, Portes obertes, Plans acollida, Innovació en ensenyament, Jornada contactologia, Forum lents oftàlmiques, Jornades muntures
 • Actes institucionals - Jornades de graduació, Inauguracions de curs, Certificació energètica, acte CEI.
 • Sessions d'informació i formació - Màster Optometria i ciències visió, Asada Mesh, Excel·lència a l'enginyeria, Gestió acadèmica UPC, Gestió econòmica UPC, Món laboral enginyers industrials, Veu sobre IP, Alcon
 • Cursos - Alkatex, Servei desenvolupament professional.
 • Defenses - Tesis, Treballs final especialitat.
 • Reunions de treball - de grups de recerca, o de serveis.

 

I finalment, en l'àmbit de renovació d'equipament,

Comptem amb un gran bloc d'inversions ja acordades l'any 2015 i executades el 2016. Són les següents:

 • Renovació per obsolescència de l'equip enrutador principal de la xarxa de comunicacions del Campus.
 • Renovació per obsolescència de 2 equips de comunicacions d'accés (switchos) per als edificis TR5 i TR11.
 • Renovació de 40 PCs de l'aula informàtica 3.4 de l'ESEIAAT (edifici TR5).
 • Renovació de 14 PCs de laboratoris docents de la FOOT (edifici TR8) i robòtica (edifici TR11).
 • Renovació de 22 PCs de l'ARE, aula informàtica de la Biblioteca (edifici TR9).
 • Ampliació de la cabina central d'emmagatzemament. Es duplica l'equipament existent, passant de 24 a 48 Tb útils.
 • Renovació del servidor secundari de còpies de seguretat.
 • Ampliació de la granja de servidors amb un servidor més, que progressivament prendrà el relleu de 2 servidors quasi obsolets (de 7 anys).
 • 4 equips RPS (fonts d'alimentació redundants) per a armaris de comunicacions dels edificis TR1, TR9, TR10 i TR14, que permetran augmentar la robustesa de la xarxa de dades.

I un segon bloc amb inversions acordades a finals del 2016 i ja començades a executar:

 • 3 equips RPS (fonts d'alimentació redundants) per a armaris de comunicacions dels edificis TR4-2,TR5-2, TR11-CD6.
 • 15 projectors per a aules dels edificis TR1 i TR5
 • 2 servidors per a gestió i documentació de xarxa
 • 1 font d'alimentació addicional per al Router de Campus
 • 1 càmera
 • 53 PCs per al PAS

 

Catàleg de serveis :

Principals indicadors de serveis de l'any 2016:

 • Infraestructura: 3.745 nodes actius , 253 dispositius de xarxa, 20 servidors físics comuns i 98 servidors virtuals, 357 PCs en aules informàtiques.
 • Sistemes d'informació: 224,994 visites a webs i aplicatius web, 9 aplicatius web/mòduls de nova creació
 • Audiovisuals: 501 h videoconferència/webconf., 93 vídeos docents enregistrats, 120 vídeos de competències transversals d'estudiants
 • Atenció a l'usuari: 1.952 consultes o peticions ateses

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2017.