S'implanta Telefonia IP a tot el Campus

Ha finalitzat la primera fase de la migració del servei de telefonia analògica cap al servei de telefonia sobre IP (VoIP), UPCconnect. Aquesta actuació, en diferents fases la farem per a tot el Campus Terrassa, i s'emmarca en un projecte global UPC liderat per la Direcció TIC. El projecte contempla el canvi tecnològic, i ens aportarà noves funcionalitats d'usuari, alhora que un estalvi de costos per l'eliminació de les centraletes Ibercom.

Formació: El dijous 21/abril a les 10h, UPCnet impartirà una sessió formativa oberta a tot el PDI/PAS del Campus, a la sala de conferències del TR5, la durada prevista és de 1:30h., comptant destinar part del temps a consultes. Aquesta sessió s'enregistrarà i serà la primera de 3 sessions idèntiques que es duran a terme al Campus Terrassa al llarg del 2016. La sessió enregistrada es podrà trobar al portal MediaTerrassa.

Durant la setmana del 11/abril s'ha dut a terme la migració de la fase 1: edificis TR1 (parcial), TR9, TR10 i TR11. La previsió és de migrar progressivament tots els edificis del Campus durant l'any 2016. Ens posarem en contacte amb els responsables de les Unitats per tal de concretar el desplegament.

Principals avantatges: Identificació de trucada, rebre per email els missatges de la bústia de veu, portabilitat del número, client multiplataforma, portal de gestió per a l'usuari, multi-trucada, mans lliures, trucades gratuïtes si són VoIP-VoIP, centraletes virtuals, entre d'altres.

Informació del servei UPCconnect: informació detallada