Il·luminació LCD del telèfon IP

Com vam informar fa uns mesos, s’està portant a terme la migració del servei de telefonia analògica cap al servei de telefonia sobre IP (VoIP) al campus terrassa, que ens oferirà noves prestacions dins el servei de comunicacions unificades de la UPC, UPCconnect.

El terminal del qual es disposarà serà un dispositiu GRANDSTREAM de la serie GPX16xx.

Aquest terminal te unes configuracions per defecte, les quals podem modificar en funció de les nostres preferències i/o necessitats i criteris de sostenibilitat.

Una d’elles es la il·luminació de la pantalla LCD d’informació del telèfon, la qual per defecte està constantment il·luminada a un nivell predefinit.

Per poder variar la lluminositat del nostre telèfon IP Grandstream GPX16xx, hem de seguir els següents passos:

1. Premem el boto central de les tecles de navegació per accedir al menú:


2. Ens desplacem per el menú amb els cursors fins trobar el submenú «Preferencia», i tornem a prémer el botó central per accedir-hi:


3. Naveguem fins trobar el submenú «Brillo LCD», i tornem a prémer el botó central per accedir-hi:

4. Escollim i accedim amb el botó central sobre quin comportament del telèfon volem variar la lluminositat, i reduïm o augmentem el nivell amb els cursors. Per finalitzar i guardar, prémer la tecla corresponent al «OK», i fem «atras» fins la pantalla inicial.


Per exemple: si actuem sobre el submenú «Sin Llamadas» i el reduïm a nivell 0, el LCD quedarà sense lluminositat sempre i quan no estiguem realitzant o reben una trucada. S’ha de tenir en compte que si tenim una trucada perduda en la pantalla, el telèfon ho interpreta com que hi ha un avis de trucada i quedaria il·luminat per advertir-nos. Si volem variar aquest comportament també haurem d’actuar sobre el submenú «Con Llamadas».