Drive: Millora de la seguretat en la compartició mitjançant enllaç

Perquè compartir arxius sigui més segur, el 13 de setembre Google implementarà una actualització de seguretat que canviarà la URL d'alguns arxius i carpetes de Google Drive. Aquestes noves URL d'arxiu inclouran una clau d'accés.

Què implica pels usuaris aquest canvi?

  • Entre el 26 de juliol i el 25 d'agost del 2021 Drive notificarà als usuaris afectats quins arxius i carpetes, dels quals és propietari o els gestiona, estan afectats per l'actualització
  • A partir del 13 de setembre potser hauràs de tornar a demanar accés a arxius i carpetes que t'havien compartit, però als quals no vas arribar a entrar. Si t'havien compartit mitjançant enllaç i ja havies accedit, aquesta actualització no t'afecta.
  • A partir del 13 de setembre caldrà actualitzar els enllaços als arxius i carpetes afectats que utilitzes en els llocs interns o en la documentació, pels nous enllaços que ja inclouran claus d'accés