Doble factor d’autenticació per entrar als entorns de treball de Google

Com a mesura de ciberseguretat, a finals de maig caldrà fer servir el doble factor d'autenticació també per accedir als entorns de treball de Google, inclòs el correu electrònic. Aquest codi s'haurà d'introduir addicionalment a les credencials habituals. Et recomanem configurar i aplicar el doble factor al més aviat possible.

Com activar-lo als comptes personals(obriu en una finestra nova)

En cas de treballar amb comptes genèrics vinculats a bústies compartides(obriu en una finestra nova), cal que l'activin les persones responsables de cada compte.