Baixa servei Virtualworks

Us informem que després de diversos anys de funcionament,a partir del pròxim quadrimestre, el servei Virtualworks (accés a programari de forma virtualitzada) deixarà d'estar disponible.

Aquest servei del Campus de Terrassa ha estat pioner i ha permès l'accés remot al programari docent des de quelsevol ubicació i des de dispositius diversos.

Però finalment s'ha decidit donar de baixa per diversos motius:

  • Nou servei d'accés remot als PCs de les aules dona el mateix servei però amb més prestacions: més aplicacions disponibles, major velocitat i rendiment gràfic ja que els programes s'executen en un PC físic amb altes prestacions, i més disponibilitat de recursos degut a la gran quantitat de PC's d'aules disponibles ( https://utgct.upc.edu/ca/aules-informatiques/acces-remot-a-ordinadors-daules )
  • Baix ús del servei de Virtualworks motivat per altres alternatives més atractives: poder disposar dels programes en el propi ordinador, l'accés remot comentat en el punt anterior, etc.
  • El cost en llicències es elevat per baix ús que se'n fa.
  • Requeriex d'una infraestructura de servidors complicada de mantenir: fins a 10 servidors i un sistema de gestió d'usuaris a part del de les aules.

Per tot això, s'ha cregut convenient abandonar el projecte i dedicar els recursos a altres projectes que estan tenint més demanda: accés a pc's remots, RAVADA (escriptoris virtuals) i virtualització de solucions més específiques segons les necessitats de l'usuari.