3 vies per accedir al programari docent de la FOOT des de casa

A continuació us mostrem 3 opcions complementàries que teniu disponibles tot el col·lectiu d’estudiants i professorat de la FOOT per accedir al software docent des de casa.

 

OPCIÓ 1 . Descarrega i instal·la el software al teu pc personal 

Aquesta és l'opció que aconsellem com a prioritària ja que us garanteix l’accés al software sense cap tipus de restricció o espera, en qualsevol moment i a qualsevol lloc.

La UPC disposa d’una sèrie d’acords de distribució de programari per a l'estudiantat i professorat (llistat actualitzat). A continuació us presentem un llistat d'aquests:

·Beam4

·Gimp

·ImageJ

·Matlab i altres mòduls de Mathworks

·Minitab

·SPSS Statistics Trial

·Wiris (old version, Requeriments: Java plugin i navegador Explorer)

Al portal de distribució de software també podeu trobar informació sobre software disponible. Cal remarcar que en la situació actual, alguns proveïdors de software estan facilitant llicències al marge de les institucionals. Si detecteu alguna llicència que potser d’interès us demanem que ens la traslladeu per tal de que la podem difondre.

 

OPCIÓ 2 . [NOVA] Connecta't a un escriptori virtual Ravada (en proves)

Amb el nou servei Ravada podeu connectar-vos a un escriptori virtual que s'execturà al servidor remot. L'escriptori virtual ofereix el mateix entorn i programari docent que a les aules informàtiques de la FOOT.

Requeriments per accedir-hi:

 1. Tenir instal.lat un software visor: el VirtViewer (Windows i Linux) o RemoteViewer (OS X).
 2. L’accés des de fora de la UPC es realitza exclusivament a través de UPClink (VPN de la UPC).

Accés* a l'escriptori virtual Ravada:

 • Accedir-hi des del navegador a https://ravadact.upc.edu (Estudiants, PDI i PAS Autoritzat)
 • Fer login al servei fent servir les vostres credencials de la UPC
 • En connectar-se, apareixeran els escriptoris als que hi teniu accés.
 • Només cal clicar sobre l’escriptori que es vulgui executar o sobre el botó "Inicia", i a la següen finestra "veure". L'escriptori virtual per la FOOT és: FOOT_Aules

Aturada de l'escriptori virtual Ravada:

* Cal tenir en compte que el nombre de connexions està limitat.

 

OPCIÓ 3 . [NOVA] Connecta't a un ordinador de les aules informàtiques de la FOOT (Recomanat per la Docència del PDI)

Aquesta nova opció consisteix en connectar-se a un ordinador lliure de les aules informàtiques i executar allà qualsevol programa instal·lat. Es té accés a tot el programari docent de les aules informàtiques.

Per aquest nou curs, està disponible l'accés als 21 ordinadors de l'Aula informàtica 1. Però al llarg del curs pot variar, per tant a la Web d'accés s'informarà de les aules infromàtiques habilitades o no per aquest servei.

Les aules informàtiques habilitades, s'usen també per fer-hi docència on-line, pel que l'accés per assistir a una classe o impartir-la tindrà preferència. S'esta prearant un sistema d'avisos que comunicarà als usuaris connectats als ordinadors un avís uns minuts abans que comenci una classe, per tal que es desconnectin i deixin lliure l'accés als que hi han d'assistir. Agraïrem la col.laboració per facilitar el bon ús dels recursos oferts.

Passos i consells per a accedir-hi :

 1. Disposar d’un PC o Portàtil amb S.O actualitzat i permisos d’administrador.
 2. Connectar-se a UPCLink (la VPN de la UPC).
 3. Instal·lar el software de connexió remota a escriptori NXNomachine (el primer cop).
 4. Fer click a l’enllaç “Accés remot a ordinadors d’aules” de l’apartat AULES INFORMÀTIQUES de la intranet de la FOOT.
 5. Escollir l'aula informàtica on es vol accedir. Si apareixen els Pc's de l'aula indica que estaà disponible pel servei d'accés remot.
 6. Prémer sobre qualsevol dels PC's en verd (dispoinble per accés remot) per descarregar l'arxiu i obrir-lo amb l’aplicació NoMachine fent doble click.
 7. Una vegada iniciada la connexió, el NoMachine ens demana el nostre usuari i contrasenya de la UPC (màxim 20 caràcters), el posem i seleccionem “OK” a les següents pantalles del NoMachine.
 8. Finalment ens apareixerà la pantalla de validació de Windows on introduïm la nostra credencial UPC de nou (nom d'usuari màxim 20 caràcters) i ja haurem accedit al pc.
 9. Si premem cntrl + alt + 0 (zero) ens apareixen les opcions de configuració, es recomana accedir a la de “pantalla” i seleccionar “ajustar al tamaño de la ventana
 10. També es pot accedir a la configuració de “pantalla” , “cambiar parámetros” i seleccionar una qualitat més alta en cas necessari.
 11. Al finalitzar la sessió cal anar a “inicio”, seleccionar la icona UPC i prémer a “cerrar sesión” i ja podrem tancar la finestra del NoMachine.
 12. El temps màxim que es pot tenir una sessió oberta sense ús, és de 20 minuts, als 20 minuts d’inactivitat es tancarà la sessió automàticament.
 13. Cada vegada que es vulgui accedir a un pc de l’aula, serà necessari accedir de nou a un PC mitjançant la intranet de la FOOT i descarregar el fitxer de connexió de nou, en cas contrari pot fallar la connexió.