Zonavideo UPC, nova plataforma de publicació i preservació de la producció audiovisual

Des de l’1 de març, la UPC ha posat en marxa Zonavídeo UPC, la nova plataforma per a la publicació de vídeos a Internet. Especialment dissenyada per proporcionar aquest servei a la comunitat UPC, permet publicar vídeos de caràcter docent i de divulgació de la recerca o de tipus promocional. El sistema permet, a més, la realització de directes.

A aquest nou portal Zonavideo s'ha volcat l'extensa producció audiovisual del Campus Terrassa que al llarg dels anys s'havia recollit a l'antic portal MediaTerrassa. També s'hi han migrat els continguts audiovisuals del Canal UPCtv, i MediaCamins, entre d'altres.

La plataforma Zonavideo UPC està dissenyada per facilitar al PDI i al PAS de la Universitat la publicació de vídeos en accés obert o excepcionalment en accés restringit per a la comunitat de la Universitat, com poden ser les sessions del Consell de Govern o del Claustre Universitari. El personal de les bibliotequesde la UPC incorpora les produccions a Zonavideo amb criteris de classificació i ordenació del material que està disponible en accés obert. L’objectiu: disposar d’una plataforma que impulsi l’ús dels materials audiovisuals en l’activitat acadèmica i faci visible en accés obert, sempre que sigui possible, el patrimoni audiovisual de la UPC. La nova plataforma és igualment una eina per facilitar la preservació i la cerca del material videogràfic que genera la comunitat universitària. 

Zonavideo UPC és un projecte de co-creació en el qual han participat els els Serveis TIC (Àrea TIC, UTG Camins, UTG Terrassa, UTG Manresa), el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, el Servei de Comunicació i UPCNet. 
 

Més informació

Altres recursos d'interès