T'expliquem en què hem treballat l'any 2015

A mode de breu memòria anual, amb aquest article voldriem explicar-vos en què hem treballat des dels SICT durant l'any 2015.

El gruix de la nostra feina se l'emporta el dia-a-dia de l'administració dels serveis del catàleg, i l'atenció a consultes i incidències d'usuari. Al final de l'article podeu trobar informació sobre el catàleg i els principals indicadors de servei. Però més enllà d'aquesta administració diària dels serveis, no podem deixar de fer accions de millora.

Principals actuacions dutes a terme durant l'any 2015:

Aquestes actuacions responen a la necessitat d’actualització i millora d’infraestructures i equipaments (servidors, estacions, aules i xarxa), seguretat, suport a la docència i recerca, desenvolupament de nous aplicatius i funcionalitats per millorar el nivell de servei, i noves tecnologies.

En l'àmbit del suport a Docència i Recerca:

VirtualWork (sistema d'escriptoris i aplicatius virtualitzats del Campus). Es treballa en 3 línies, d'una banda s'implanta el sistema d’aplicatius virtualitzats per a les aules docents de l'ETSEIAT, en segon lloc s’incorpora potència gràfica al sistema per poder executar via web aplicatius gràfics i de CAD, i finalment, es complerta l’aula “de guàrdia” amb 2 aplicatius al núvol.
• S'inicia contacte amb delegats de curs de l'EET i s'atenen les peticions dels estudiants (en instal·lació de programari a les aules, i d’altres ).
nuvol.terrassa: núvol d'emmagatzemament privat del Campus – s’estén el seu ús principament entre grups de recerca amb requeriments de confidencialitat.
 

En l'àmbit dels Sistemes d'informació i aplicacions:

• Engeguem el nou bloc de SICT ( i @sictupc) amb l'ànim de millorar la comunicació amb vosaltres, i rendir comptes.
• Desenvolupem noves eines de consulta de calendaris docents i d’exàmens a la intranet ETSEIAT i a la intranet EET (en pilot), mostrant calendaris personalitzats i consultables via dispositiu mòbil.[article anterior][nou article]
• Nou aplicatiu de petició i consulta del programari instal·lat o a instal·lar a les aules informàtiques [article anterior]
• Migració de la web de la FOOT a la nova versió GenWeb4.
• Nou sistema d’autogestió de formularis per a inscripcions a esdeveniments.
• Fase 1 de l'extensió de l'aplicatiu ReservaRecursos de Terrassa a altres Unitats de la UPC.
Mapes (pilot)- noves eines de visualització i cerca d’espais docents del Campus, així com transports públics.
• NetDoc Fase3- Millores a l'aplicatiu de gestió d’infraestructura de xarxa del Campus.
• SomDoc Fase 3 – Millores a l'aplicatiu d’arxiu del SOMCT.
 

En l'àmbit de l'Entorn de treball:

• Pilot d’implantació d’una eina de tiquets (OsTickets) al Servei d'Atenció a l'Usuari de l'ETSEIAT
• S’inicia la implantació d’un sistema desatès d’actualització d’equips.
 

En l'àmbit del suport Audiovisual:

• Elaboració de vídeos per al MOOC El lenguaje de la Ingeniería.

• Suport a retransmissions o actes institucionals, així com a videoconferències H.323 o web :

  • Jornades - Seguretat vial, Mercat tecnologia, Portes obertes, Plans acollida, Pacient 20000 CUV, VI jornada contactologia, Forum lents contacte.
  • Actes institucionals - Jornades de graduació, Inauguracions de curs.
  • Sessions d'informació i formació - Màster Optometria i ciències visió, Legislació i normativa fiscal a UPC, Excel·lència a l'enginyeria, Normatives acadèmiques UPC, Estalvi energètic UPC, Gestió econòmica UPC, Món laboral enginyers industrials, nou servei de Correu UPC, Reserves de recursos, Seminari Puppet.
  • Cursos - Alkatex, Servei desenvolupament professional.
  • Defenses - Tesis, Treballs final especialitat.
  • Reunions de treball - de grups de recerca, o de serveis.

 

I finalment, en l'àmbit de renovació d'equipament, en un article anterior del blog us resumim les principals actuacions executades o bé iniciades. A més, també hem tirat endavant d'altres renovacions o millores d'infraestructures, com ara la incorporació de 31 nous equips a les aules informàtiques de l'EET, la renovació de projectors (6), i millora de instal·lacions en algunes sales i aules.

Catàleg de serveis :

Principals indicadors de serveis de l'any 2015:
  • Infraestructura: 3.654 nodes actius , 238 dispositius de xarxa, 29 servidors físics comuns i 63 servidors virtuals, 357 PCs en aules informàtiques.
  • Sistemes d'informació: 215.698 visites a webs i aplicatius web, 6 aplicatius web de nova creació
  • Audiovisuals: 725 h videoconferència/webconf., 71 vídeos enregistrats
  • Atenció a l'usuari: 1.994 consultes o peticions ateses

Agraïrem els vostres comentaris i suggeriments per al 2016.