Serveis TIC per al teletreball i la docència remota

Mentre es mantinguin les mesures d'excepcionalitat, el suport TIC serà no presencial. Podeu contactar amb els Serveis TIC de Terrassa a través de la pàgina https://esict.upc.edu , via correu electrònic sict.serveis@upc.edu o per telèfon +34 93 739 8666 (*)

(*) Si és possible, utilitzeu les vies telemàtiques (tiquet o correu) per deixar disponible la línia telefònica pels casos on sigui més necessari.

En les següents pàgines s'informa dels diferents serveis globals de la UPC (són pàgines que s'actualitzen dia a dia): [Treballa en remot] [Docència en remot] [Nous serveis gSuite de Google] (s'han creat ja els comptes a google del PDI, PAS i estudiants de la UPC).

En aquest article fem un recordatori dels serveis propis de Terrassa que us poden ser d'utilitat. Mantindrem la informació viva i actualitzada.

Noves guies o videotutorials:

Estem treballant per redimensionar els servidors que dónen suport al treball o docència remota. Alhora estem preparant algunes noves guies per facilitar-vos l'ús dels serveis i, en la mesura del possible, acompanyar-vos-hi.

A través del nostre compte de twitter @sictupc enviarem les novetats TIC que es produeixin, tan d'àmbit UPC com d'àmbit Terrassa (materials d'ajuda, sessions de formació de les nostres eines o de resolució de consultes, etc.).