Autoenregistrament de vídeos - renovació i reobertura del servei

La Biblioteca i els Serveis TIC del Campus Terrassa ofereixen el servei d'autoenregistrament, amb nou equipament i un procediment molt més senzill, després d'uns mesos d'interrupció.  

Es tracta d'un servei, adreçat al PDI/PAS i estudiantat del Campus Terrassa, on de manera completament autònoma, l'usuari pot enregistrar-se per tal que un professor pugui avaluar-li determinades competències genèriques, en especial la comunicació oral, o vulgui autoavaluar-se fent una simulació de la defensa del seu treball acadèmic, entre d'altres usos. La disponibilitat del vídeo resultant és immediata.

El servei d'autoenregistrament de vídeos es va engegar l'any 2011 fruit d'un ajut intern UPC d'innovació docent i la col·laboració del professorat, el servei de biblioteques i els Serveis TIC del Campus. La seva orientació inicial era donar suport l'estudiantat en l'assoliment de la competència transversal 'Comunicació eficaç oral i escrita'.

Recentment el servei s'ha renovat en diferents aspectes, d'una banda s'ha renovat l'equipament TIC, també s'han actualitzat les eines en que es recolza el servei,  s'han simplificat els procediments i finalment, s'ha obert l'accés a tota la comunitat de Terrassa, estudiants, PDI i PAS.

[Més informació sobre com accedir i usar el servei]