21-5-2016 - Es renova l'equip principal de la xarxa de comunicacions del Campus

El próxim dissabte dia 21/5/2016 procedirem a canviar l'equip principal de la xarxa del Campus de Terrassa, es per això que des de les 8.00 hores fins a les 14.00 hores tots els serveis TIC del Campus que requereixin connectivitat, així com la xarxa sense fils i la telefonia, es veuran afectats metre duri el canvi.

L'equip a substituir és un CISCO serie 6500 que ha esgotat de llarg el seu temps de vida. Va ser adquirit l'any 2002, i parcialment renovat l'any 2007.

El nou equipament, adquirit mitjançant concurs públic, és un CISCO model 6807, i un nou element, el CISCO Nexus 3172TQ pel CPD que ens donarà una millor connectivitat de la sala de servidors amb la xarxa del Campus, ja que és un equip d'alt rendiment, amb commutació de nivell 2 i 3 a 10Gbps i 40Gbps i alta densitat de ports, té 1,44 Tbps de capacitat de commutació i fins a 950 Mpps de rendiment en Routing IPv4.

Els avantatges que ens aporta el 6807 són, que és un equip modular de 7 slots que proporciona fins a 80 Gbps i 11,5 Tbps de capacitat d'amplada de banda. Incorpora dos supervisores que donen redundància i robustesa a la solució. Admet un creixement futur i està preparat per les actuals velocitats d'1 Gbps, 10 Gbps i 40 Gbps i els futurs 100 Gbps.

L'equipament ha estat finançat en un 50% per la Direcció TIC de la UPC (amb el Pla d'inversions TIC), i l'altre 50% per les principals Unitats del Campus.

Afegeix un nou comentari